Реакција на професорот кога одговараш и ќе тропнеш некоја глупост