Абе брат, слушнав дека си бил многу влакнест

majmun