Абе глуп, не разликуваш „кој“ и „кои“!

glup

Loading...