Болестите не убиваат, но повеќе се убиваме…

cit33