Кога случајно ќе уклучиш Caps Lock додека ја внесуваш лозинката

caps