Зборовите можат неподносливо да не повредат…

srceto