Кога на поштен цајкан ќе му предложиш да се договорите

cajkan