Кога професорите ќе го чекаат студентот да влезе на испит

student