Кога ќе го прашаш професорот дали тоа е доволно за 6

6