Кога некој/а ќе ми каже дека сум му симпатичен/а

simpatija