Кога ќе го прашаш професорот да те пушти до WC

wx