Ако сакате нешто да биде добро направено…

citati-3.4