Кога жена ти ќе ти каже дека е доста со пињето

доста