Душо, знаеш дека во карбураторот ми влезе вода…

rekata