Кога во една од нашиве институции, чекаш половина час, доаѓаш на ред и ти викаат ти фали документ

asssss