Гледаш дека може да се вози и без кочници…

zikina dinastija