Ќе гласам за тој што ќе ги направи вакви патиштата

pat