Ќе ви ставам печат и ќе отидете на другиот шалтер…