Кога професорот ќе каже дека часот не завршил иако ѕвонеше

prof