Кога го молиш професорот да ти даде 2 на полугодие

polugodie