Она кога и е убаво, а не може да биде гласна

ubavo