Кога ќе го видиш со друга, а ти кажал дека ќе биде дома

друга