Кога на екскурзија класната ќе седне до тебе

klasna