Кога на светот ќе се појави човек, ќе се познае…

A1