Кога со крајот на окото ќе видиш дека некој те гледа

te gleda