Кога новиот професор ќе каже дека кај него е невозможно да се препишува

profa