Кога се обидуваш да го дофатиш далечинскиот без да станеш

dajlinski