Кога најпосле ќе собереш храброст да и пријдеш

храбар