Кога ќе те праша татко ти од каде таа единица

kec