Кога другарка ти ќе те заморува со некои стари глупости

замор