Кога ти и брат ти не ќе седнете да јадете после првиот позив на мајка ви

keva