Кога во новчаникот ќе најдеш пари после бурна ноќ

pare