Кога на другиот крај од автобусот ќе здогледаш дека има контрола

kontrola