Кога за прв пат ќе треба да ја вклучиш машината за перење на алишта

peralna