Dad, може ли да одам да си играм со Зоки outside?

dad