Нашите недостатоци се очите со кои го гледаме идеалот.

citat77

Loading...