Кога ќе станеш рано наутро и ќе видиш дека имаш гости

rano