Сине, зошто во последно време не се дружиш со Стојан?

ne