Кога на тест ќе припишуваш од другарот од другата група

grupa