Она кога ти се уринира, а ќе ти заглави патентот

slic