Се зависи од перспективата на гледање на нештата

perspektiva