Кога по 100-ти пат ќе те прашаат каде за Нова Година

100