Кога ќе ти дадат последна опомена пред исклучување од школото

skola