Кога ќе веруваш дека испитот може да се научи последната вечер

verba