Првиот производ кој Сони го пуштиле во продажба…

fakti1