Само така за профитерите од туѓата несреќа

profiteri