Мамо, мамо, тато се заканува дека ќе скокне од прозор!

tatko-ti