Кога професорот ќе ти каже дека сепак не е доволно за двојка

dva