Скоро сите луѓе можат да издржат несреќа…

citati-3.3