Слушнав дека имаш нова секретарка. Колку години е?

zena